LOGISTICS EXECUTIVE

Receive shipments and ensure both quality and quantity; Trace, track and expedite purchase processes; Regular meeting customers to understand business requirement;

 
 

IT Helpdesk

Nhân viên IT helpdesk, sửa chửa, cài đặt

 
 

Nhân viên kho

Kiểm đếm, phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định, đúng quy cách;Quản lý, bảo quản hàng hóa tại kho hàng, các loại hàng hóa đặc biệt theo các điều kiện yêu cầu;Đảm bảo các điều kiện an toàn trong kho và cho hàng hóa lưu kho;

 
 

Nhân viên trực tổng đài

Tiếp nhận cuộc gọi vào hệ thống và xử lý thông tin;Giải đáp thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng;Tư vấn dịch vụ, thông báo những thay đổi về dịch vụ của Công ty;Thực hiện công việc đột xuất khác khi quản lý phân công.

Ngày đăng: 4/28/2018 10:35:34 AM

Cơ hội nghề nghiệp

Kiểm đếm, phân loại và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định, đúng quy cách;Quản lý, bảo quản hàng hóa tại kho hàng, các loại hàng hóa đặc biệt theo các điều kiện yêu cầu;Đảm bảo các điều kiện an toàn trong kho và cho hàng hóa lưu kho;